Đam Mỹ

Vô Hình Vô Tướng

Vô Hình Vô Tướng

177.945 xem
0 thích
BL Đam mỹ
Chap 38
1 tháng trước
Đế Tâm

Đế Tâm

472.313 xem
0 thích
Đam mỹ
Chap 71
2 tháng trước
Bệnh Trạng Dụ Dỗ

Bệnh Trạng Dụ Dỗ

215.554 xem
437 thích
Đam mỹ Full Color
Chap 77
2 tháng trước
Tuyển Tập Manhwa Dằm Khăm

Tuyển Tập Manhwa Dằm Khăm

367.029 xem
7924 thích
BL Đam mỹ
Chap 56
2 tháng trước
Ma Tôn Đại Nhân Song Tu Không

Ma Tôn Đại Nhân Song Tu Không

233.071 xem
0 thích
Đam mỹ Full Color
Chap 62
2 tháng trước
Tôi Có Bệnh

Tôi Có Bệnh

245.189 xem
0 thích
Đam mỹ Full Color
Chap 59
2 tháng trước
Xin Lỗi Bạn Không Thể Thoát Khỏi Đăng Nhập Trò Chơi

Xin Lỗi Bạn Không Thể Thoát Khỏi Đăng Nhập Trò Chơi

704.795 xem
495 thích
Đam mỹ Full Color
Chap 31
2 tháng trước
Tớ Không Muốn Chỉ Là Bạn Thời Thơ Ấu Của Cậu Nữa!

Tớ Không Muốn Chỉ Là Bạn Thời Thơ Ấu Của Cậu Nữa!

611.832 xem
16439 thích
BL Đam mỹ
Chap 8
2 tháng trước
[18+] Công Việc Làm Thêm Hằng Ngày

[18+] Công Việc Làm Thêm Hằng Ngày

737.070 xem
11337 thích
BL Đam mỹ
Chap 13.2
2 tháng trước
Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Làm Ta Chết

Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Làm Ta Chết

245.714 xem
0 thích
Đam mỹ
Chap 21
2 tháng trước
Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

593.774 xem
6580 thích
Đam mỹ Full Color
Chap 93
2 tháng trước
Giá Như Anh Cần Em

Giá Như Anh Cần Em

66.939 xem
914 thích
BL Đam mỹ
Chap 23
2 tháng trước
Bl Ngắn Chịch Hỏny

Bl Ngắn Chịch Hỏny

940.828 xem
10329 thích
BL Đam mỹ
Chap 36.5
2 tháng trước
Vị Kỷ

Vị Kỷ

296.402 xem
1487 thích
Đam mỹ
Chap 46
2 tháng trước
Tuyển Tập Abo Ngắn Của Nhà Sẹc

Tuyển Tập Abo Ngắn Của Nhà Sẹc

225.741 xem
10599 thích
BL Đam mỹ
Chap 39
2 tháng trước
Mad Dog

Mad Dog

341.107 xem
4774 thích
Đam mỹ Full Color
Chap 56
2 tháng trước
Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn

Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn

129.147 xem
0 thích
Đam mỹ
Chap 37
2 tháng trước
Tôi Không Cùng Anh Đến Vùng Đất Bắp Ngô Đâu!

Tôi Không Cùng Anh Đến Vùng Đất Bắp Ngô Đâu!

1.597.160 xem
10040 thích
Đam mỹ Full Color
Chap 41
2 tháng trước