Gender Bender

Gender Bender là thể loại trong manga có nội dung liên quan đến việc giới tính của nhân vật nam và nữ bị đảo lộn, nam biến thành nữ, nữ thành nam (có thể là do hóa trang, cải trang hoặc vì lí do nào đó mà giới tính bị biến đổi).

Aya {Papermania}

Aya {Papermania}

901.942 xem
16391 thích
Full Color
One Shot
1 tháng trước
Trading Sexes, Trading Cards 2

Trading Sexes, Trading Cards 2

1.027.475 xem
7021 thích
Uncensored
One Shot
1 tháng trước
Trading Sexes, Trading Cards 3

Trading Sexes, Trading Cards 3

638.454 xem
12324 thích
Uncensored
One Shot
1 tháng trước
Rejection Curse

Rejection Curse

710.502 xem
3400 thích
Full Color Uncensored
One Shot
1 tháng trước
Myself Yourself

Myself Yourself

876.306 xem
10336 thích
One Shot
2 tháng trước
My Dress-Up Darling Reverse

My Dress-Up Darling Reverse

2.987.038 xem
15640 thích
Full Color Uncensored
Chương 2
2 tháng trước
Chuyện Về Hai Anh Em Hoán Đổi Cơ Thể!

Chuyện Về Hai Anh Em Hoán Đổi Cơ Thể!

7.149.054 xem
11632 thích
Uncensored
One Shot
3 tháng trước
The Life Of A Genderbent Succubus

The Life Of A Genderbent Succubus

1.652.709 xem
10167 thích
Full Color Uncensored
One Shot
3 tháng trước
Ore No Koto Ga Kiraina Tomodachi No Haha Ni Hyoui

Ore No Koto Ga Kiraina Tomodachi No Haha Ni Hyoui

6.685.148 xem
10538 thích
One Shot
4 tháng trước
Yuushuu Na Douryou No Mesu Ochi Kiroku

Yuushuu Na Douryou No Mesu Ochi Kiroku

1.954.841 xem
18920 thích
One Shot
4 tháng trước
TS Shoujo Ryou-chan No Mesu Ochi

TS Shoujo Ryou-chan No Mesu Ochi

1.720.825 xem
14526 thích
Full Color
One Shot
5 tháng trước
My Best Friend Is A Gender Bender

My Best Friend Is A Gender Bender

2.559.212 xem
13287 thích
Full Color Uncensored
Chapter 5
5 tháng trước
Medicine To Become Another Person

Medicine To Become Another Person

2.958.301 xem
11266 thích
Uncensored Yuri
Chapter 4
5 tháng trước
Vu Nữ Chuyển Giới Muốn Chống Trả!

Vu Nữ Chuyển Giới Muốn Chống Trả!

1.419.857 xem
9352 thích
One Shot
6 tháng trước
Himegoto - Juukyuusai No Seifuku

Himegoto - Juukyuusai No Seifuku

814.011 xem
972 thích
Chap 30
6 tháng trước
Hoán Đổi Linh Hồn Với Thẻ Bài Dam Đang

Hoán Đổi Linh Hồn Với Thẻ Bài Dam Đang

753.317 xem
12205 thích
One Shot
6 tháng trước
TS Operation File On A Female Body Transplant

TS Operation File On A Female Body Transplant

763.497 xem
5798 thích
One Shot
6 tháng trước